Informatie bijeenkomst 2,2 miljoen euro voor ontwikkeling platteland Zuid-Hollandse eilanden

Informatie bijeenkomst 2,2 miljoen euro voor ontwikkeling platteland Zuid-Hollandse eilanden

Gezamenlijk PERSBERICHT

Middelharnis, 13 oktober 2023

2,2 miljoen euro voor ontwikkeling platteland Zuid-Hollandse eilanden


Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzij
financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland binnenkort flink investeren in de
ontwikkeling van het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties
werkten samen aan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De
provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma onlangs goedgekeurd, waardoor er 2,2
miljoen euro beschikbaar is gekomen. Naar verwachting zal de uitvoering van start gaan in 2024.
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een subsidieprogramma dat
specifiek bedoeld is voor het platteland. Het programma gaat uit van de kracht en ideeën van de lokale
gemeenschap. Een ander doel is om de samenwerking voor en de innovatie bij plattelandsontwikkeling
te bevorderen. De provincie Zuid-Holland vroeg vorig jaar de 4 gemeenten op de Zuid-Hollandse
eilanden om LEADER-gebied te worden.
Inmiddels is een samenwerkingsverband opgericht
Partijen op het gebied van natuur, erfgoed, landbouw, recreatie en toerisme van de Zuid-Hollandse
eilanden zijn hierin vertegenwoordigd. De betrokken gemeenten en het waterschap hebben het
samenwerkingsverband hierbij geholpen en zullen dat ook doen bij de uitvoering
Projecten kunnen bij goedkeuring rekenen op 40% tot 80% financiële ondersteuning
Initiatiefnemers kunnen projecten indienen die gericht zijn op innovatie in de landbouw, ontwikkeling
van toeristisch-recreatieve voorzieningen, versterking van water, natuur en landschap en het
bevorderen van de leefbaarheid en klimaat.
Wethouder Daan Markwat ziet het LEADER-programma als een mooie kans
“Goeree-Overflakkee is, mede door actieve en innovatieve ondernemers en partijen, volop in
ontwikkeling. Deze financiële steun geeft een positieve boost. Dat is ook nodig om de uitdagingen van
deze tijd het hoofd te kunnen bieden. De plannen komen van inwoners en ondernemers zelf én we
werken ook nog eens goed samen in de regio. Dat vind ik de grote kracht van dit programma.”
Informatieavonden
Om potentiële initiatiefnemers van projecten en andere belangstellenden uitgebreid te informeren
over dit programma worden er 3 informatieavonden georganiseerd:
-op maandag 13 november op Goeree-Overflakkee: Tuinderij Bevelander, Blokseweg 2, Achthuizen;
-op dinsdag 14 november in de Hoeksche Waard: Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6, Strijen en
-op donderdag 16 november op Voorne-Putten: Het Klokshuys, Groene Kruisweg 8A in Brielle.
Behalve dat er veel informatie over het programma wordt gegeven is er ook veel gelegenheid tot het
stellen van vragen. De avonden starten op 19.30 en eindigen uiterlijk om 22.00 uur (aanmelding wordt
op prijs gesteld). Ben je niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst op het ‘eigen’ eiland te komen,
ook op een ander eiland ben je van harte welkom.
Voor meer informatie (en aanmelding) kunt u contact opnemen met Wim van Hooff, Leadercoördinator, via e-mail: contact@wimvanhooff.nl of telefoonnummer 06-28971686.
Of neem contact op met een van de ambtelijke vertegenwoordigers:

  • Gemeente Goeree-Overflakkee: Erika Troost, e.troost@goeree-overflakkee.nl
  • Gemeente Voorne aan Zee; Leo Dorst, l.dorst@voorneaanzee.nl
  • Gemeente Hoeksche Waard; Ilona Langelaan, ilona.langelaan@gemeentehw.nl
  • Gemeente Nissewaard; Ellen van de Bruijn-van den Kerkhoff, e.vandenkerkhoff@nissewaard.nl
  • Waterschap Hollandse Delta; Simone Benders, s.benders@wshd.nl
Reacties zijn gesloten.