Dorpsraad van Melissant

Dorpsraad van Melissant


De Dorpsraad Melissant is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan ter bevordering van het leefklimaat in het dorp. Voor vrijwel iedere vraag kunt u terecht bij de Dorpsraad en zullen wij trachten u verder te helpen. De Dorpsraad is ook in regelmatig overleg met de Gemeente Goeree-Overflakkee die overigens ook op allerlei wijzen hulp kan bieden!

De dorpsraad ondersteund onder andere ook de Unie van Melissant, waarin vrijwel iedere vereniging is vertegenwoordigd. Melissant is een dorp in het midden van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee met ongeveer 2230 inwoners (22 augustus 2022).

In het kader van bestuurlijke vernieuwing en gemeentelijke herindelingen zijn wijk- en dorpsraden opgericht. Met de vorming van deze raad wil de gemeente meer invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld.

De Dorpsraad wordt al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners of melden zichzelf aan. De dorpsraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.


De Dorpsraad Melissant:

  • Belangrijke ingang voor de gemeente naar het dorp én vice versa
  • Bevorderen leefbaarheid in het dorp
  • Faciliteren inwoners- en verenigingsinitiatieven (o.a. via het leefbaarheidsplan)
  • Meepraten en meedenken over grotere opgaven in het dorp
  • Bevorderen samenwerking tussen verenigingen en andere partners in het dorp
  • Signaalfunctie

Vrijwilligers

In Melissant bestaat de dorpsraad uit een groep mensen die zich vrijwillig inzetten voor allerhande zaken aangaande de leefbaarheid in ons dorp. Dit kan heel uiteenlopend zijn van het helpen organiseren van evenementen tot het geven van individuele hulp.

Naast het afstemmen van de Evenementen Kalender en het opstellen van een Leefbaarheidsplan is de Dorpsraad onder andere ook met regelmaat in overleg met de Gemeente-Goeree Overflakkee. De gemeente heeft een aantal Coördinatoren aangesteld en die blijken van grote waarde. Bij vrijwel ieder overleg schuift deze aan en denkt en doet mee!

Ieder jaar wordt er dus een Leefbaarheidsplan opgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle wensen en ideeën van de Dorpsbewoners. Een belangrijk onderdeel van het Leefbaarheidsplan is de verdeling van de beschikbare financiele middelen.

Ook is er de Bewonersavond die in principe minimaal 1 keer per jaar wordt georganiseerd. Dit jaar gaan we de bewonersavond weer organiseren en nodigen wij bij deze iedereen uit!

Dorpsraad overleg

De dorpsraad overlegt met enige regelmaat en zal vooral middels de website zoveel mogelijk communiceren over het reilen en zeilen. Zo worden er bijvoorbeeld ook notulen bijgehouden en is er een financiele administratie.

Dorpsraad vergaderingen

Het streven is om 4 maal per jaar te vergaderen en de data voor 2024 hebben we maar alvast vastgezet(maar kunnen nog veranderen). De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom. Bij interesse is het fijn als je je ook aanmeld, stuur dan een bericht naar info@dorpsraadmelissant.nl.

Dorpsraadvergaderingen Melisssant 2024

  • Woensdag 17 januari
  • Woensdag  17 april is vooruit gehaald naar Dinsdag 26 maart
  • Dinsdag 16 juli
  • Dinsdag 1 oktober

Aanvang 19.30, normaliter in de Melishof.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons neerleggen, bij voorkeur per email naar info@dorpsraadmelissant.nl. Uiteraard kun je ook een van ons aanspreken!