Leefbaarheidsplan

Leefbaarheidsplan

Leefbaarheidsplannen en kleine kernen een onderzoek naar mogelijkheden voor stedenbouwkundige adviesbureaus door Michiel Noordzij

Leefbaarheid en vitaliteit van dorp en platteland staat weer hoog op de politieke agenda. Dat is niet alleen gemeentelijk of provinciaal, maar ook landelijk en in Europees verband. Aan de leefbaarheid van onze dorpen kunnen wij de vitaliteit van onze samenleving zien. Ondanks of juist door de gemeentelijke schaalvergroting zien wij steeds vaker dat dorpelingen zich de identiteiten de toekomstvisie van hun dorp aantrekken. Een middel om dat te doen is het zelfstandig of in nauwe samenspraak met de eigen gemeente opstellen van een Dorpsvisie, Dorpsplan of Leefbaarheidsplan. Al dan niet gesteund door een adviesbureau wordt zo’n plan bottom-up vormgegeven. Maar wat er daarna met de plannen gebeurd is niet altijd helder, noch voor dorpsbewoners, noch voor buitenstaanders, noch voor adviesbureaus die aan de plan- en visievorming hebben bijgedragen.

Meer lezen, kik dan hier!

Bronvermelding: https://adoc.pub/leefbaarheidsplannen-en-kleine-kernen-michiel-noordzij-een-o.html

In de praktijk

Zoals hierboven valt te lezen is het Leefbaarheidsplan dus een nogal ruim begrip en wij willen er maar vooral praktisch mee proberen om te gaan. Momenteel bestaat de dorpsraad uit diverse leden en die zetten zich vrijwillig in om allerhande zaken in en en rond het dorp te begeleiden.

Contact met Gemeente Goeree-Overflakkee

Belangrijk is het om te vermelden dat de dorpsraad met regelmaat overleg voert met onze vaste contact persoon bij de Gemeente Goeree-Overflakkee. Uit de praktijk is gebleken dat dit een zeer vruchtbare samenwerking heeft opgeleverd en er al veel projecten in samenwerking met de Gemeente Goeree-Overflakkee tot stand zijn gekomen!

Unie van Melissant

Er zijn in Melissant verrassend veel activiteiten geplanned het gehele jaar door. Om er maar een paar uit te halen, de Oranje vereniging die uiteraard onder andere “”Koningsdag” organiseerd. Maar ook Feestcommissie Gezelligeit die bijvoorbeeld de “Geitenmarkt” en “Muziek op het plein” verzorgen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden, er word echt heel veel ge-organiseerd en Melissant is hier echt enorm actief op heel veel vlakken! Uiteraard ook de sportverenigingen met bijvoorbeeld de “Bedrijvendag” bij VV Melissant en de diverse kerken zoals de “Plantjesmarkt” ge-organiseerd door AC HHG Melissant.

Daarom is er de Unie van Melissant onstaan, waar alle verenigingen minimaal een keer per jaar samen komen om een en ander met elkaar af te stemmen.

Aanvraag financiële ondersteuning t.b.v. Melissant voor 2024

U wilt graag een financiële bijdrage ontvangen van de Gemeente ten behoeve van het dorp Melissant voor 2024! Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Stuur het volledig ingevulde formulier vóór 30 november 2023 naar het mailadres van de Dorpsraad info@dorpsraadmelissant.nl . Bij te late inschrijving gaarne z.s.m. dit formulier invullen en alsnog toezenden, wij nemen dan contact op met de Gemeente om te overleggen over eventuele mogelijkheden.

Alle aanvragen worden verzameld en voorgelegd aan de Gemeente die hiermee het leefbaarheidsplan kan beoordelen. Uiterlijk halverwege november 2024 wordt er een gezamenlijk overleg gepland om de activiteiten op elkaar af te stemmen en te kijken welke passen binnen het budget.

Het formulier kunt u hier downloaden.