Wijzigingen in de afvalinzameling op Goeree-Overflakkee

Wijzigingen in de afvalinzameling op Goeree-Overflakkee

PERSBERICHT

Goeree-Overflakkee zet in op minder restafval

Het gaat goed met het scheiden van huishoudelijk afval op Goeree-Overflakkee. Vorig jaar zamelde de RAD namelijk per inwoner gemiddeld 127 kilo restafval in. Vier jaar eerder was dat nog ruim twee keer zoveel. De volgende stap wordt nu gezet om het scheiden van afval nog verder te verbeteren. En de kosten voor inwoners niet op te laten lopen. De RAD zamelt vanaf 1 januari 2024 de pmd-zakken wekelijks aan huis in. De inzamelfrequentie van de containers met restafval gaat vanaf 8 april naar beneden: naar 1 x per 4 weken. 

Vaker pmd, minder vaak restafval

“We zijn op de goede weg. En toch is er nog een slag te maken”, vertelt wethouder Daan Markwat. “Restafval wordt verbrand. Dat is slecht voor het milieu en bovendien duur.”

Om de hoeveel restafval terug te dringen en recyclebare grondstoffen beter te scheiden, stelde de gemeente eerder het Grondstoffenbeleidsplan vast. De invoering van Goed Scheiden Loont was een eerste stap om de afvalscheiding te verbeteren. Na een tussentijdse evaluatie besloot de gemeenteraad op 12 oktober dat Goeree-Overflakkee klaar is voor de volgende stap.

De wethouder licht toe: “De raad heeft hiervoor gekozen, nadat ze goed hebben gekeken naar de verschillende scenario’s. Hoe zit het met de kosten? De gevolgen voor het milieu? En het gemak voor de inwoners? Als beste kwam de optie uit de bus om elke week pmd huis-aan-huis in te zamelen.

Hij vervolgt: “De kosten voor afvalinzameling lopen – overal in het land – op en we willen als gemeente de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. Daarom wordt restafval in de loop van volgend jaar in plaats van 1 x per twee weken, 1 x per vier weken ingezameld. Dat is voor het overgrote deel van de bewoners nu al ruim voldoende. Met deze verandering lopen de kosten voor het afval inzamelen niet op én we gaan richting de 100 kilogram restafval per inwoner.”

Pmd kun je beter scheiden

Het wekelijks inzamelen van pmd stimuleert inwoners om hun afval nog beter te scheiden. Inwoners hoeven hun pmd-zakkken namelijk niet twee weken meer ‘op te sparen’ voor het inzamelmoment.

Omdat pmd vaker aan huis wordt opgehaald, zijn de verzamelcontainers voor pmd niet meer nodig. Deze verdwijnen dan ook op niet al te lange termijn. Daarover zegt de wethouder: “Dat kunnen mensen lastig vinden. Realiteit is wel dat er veel ander afval bij het pmd in de verzamelcontainers zit. Daardoor wordt het vaak afgekeurd en alsnog verbrand als restafval. Dat is zonde. Ook is er overlast door zwerfafval bij een aantal locaties. Daarom heeft de raad besloten de verzamelcontainers weg te halen en juist aan huis vaker pmd op te halen.” 

Efficiënter inzamelen

Hoofd Uitvoering van de RAD, Jeroen van Egdom, legt uit wat het besluit van de gemeenteraad voor hen inhoudt: “Een van de onderdelen van onze dienstverlening aan de gemeente Goeree-Overflakkee is het verbeteren van de efficiëntie van de afvalstoffeninzameling. Zo kunnen we de kosten voor de inzameling in de hand houden. Door de wijzigingen in het Grondstoffenbeleidsplan, moet onze inzamelingsplanning mee veranderen. Zo hebben we bijvoorbeeld meer wagens en mensen nodig om elke week het pmd op te halen. Aan de andere kant hebben we vanaf april minder (vaak) inzet nodig bij het inzamelen van restafval.  Daarom kijken we hoe we onze routes over het eiland nog beter kunnen verdelen, om het afval zo doeltreffend en kostenvriendelijk mogelijk in te zamelen. Daardoor kan het zijn dat we vanaf april op een andere dag dan gebruikelijk het afval aan huis komen ophalen.”

De veranderingen op een rij

  • Vanaf januari haalt de RAD pmd-afval 1 x per week huis-aan-huis op.
  • In de eerste maanden van het jaar verdwijnen de pmd-verzamelcontainers.
  • Vanaf 8 april wordt de restafvalcontainer 1 x per 4 weken geleegd.
  • Maatwerk voor inwoners met (veel) medisch afval vanaf april. De RAD stuurt deze inwoners ruim voor april een brief met uitleg.
  • Vanaf april wijzigen de inzameldagen voor huishoudelijk afval. De nieuwe inzameldagen staan uiterlijk in maart in de Afvalkalender.
  • Tussen mei en juli wisselt de RAD de huidige papiercontainer in voor een ander exemplaar. Hiermee wordt vanaf juli oud papier en karton aan huis opgehaald.

De RAD houdt de inwoners op de hoogte over de wijzigingen via het maandelijkse Afvalnieuws in Groot Goeree-Overflakkee en Eilanden-Nieuws (elke laatste dinsdag van de maand), in de RAD-app, op hun socialmediakanalen en een aparte pagina op de website: radbv.nl/wijzigingen2024go 

Reacties zijn gesloten.