Dorp van Morgen

Dorp van Morgen

Nieuwsbericht Eilanden-Nieuws – 11 oktober 2022

De zorg van vandaag in het dorp van morgen, welk dorp op Goeree-Overflakkee is toekomstbestendig?

Het is bijna dagelijks in het nieuws, personeelstekort in de zorg en een stijgende zorgvraag maken dat zorg niet meer altijd een vanzelfsprekendheid is. Het zijn zaken waar we ook op ons eiland mee te maken hebben. Sterker nog, cijfers tonen aan dat onze regio dubbel vergrijst. Enerzijds doordat de huidige inwoners ouder worden en anderzijds doordat een steeds groter aantal 65-plussers naar onze regio verhuist. Dat zorgt voor vraagstukken die betrekking hebben op zorg, wonen en welzijn. Zorg voor ouderen wordt de verantwoordelijkheid van ons allemaal, willen we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meerdere partijen op ons eiland, ondersteund door Paulina.nu, werken aan oplossingen voor deze vraagstukken. Eén van de onderwerpen is ‘Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee’. Zij lanceren een zoektocht naar Het dorp van morgen.

Het dorp van morgen

In het dorp van morgen werken inwoners, verenigingen, kerkgemeenschappen, de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties met elkaar samen. Ze zorgen voor én met elkaar, waarbij aandacht is voor de praktische kant (wonen), maar ook de geestelijke en fysieke kant (zorg en welzijn). Denk aan een actief verenigingsleven en een levensloopbestendig woningaanbod. Burenhulp is vanzelfsprekend en als inzet van mantelzorg en (digitale) hulpmiddelen niet meer toereikend is, wordt professionele hulp ingeschakeld. Zo blijft het dorp een fijne plek om te wonen en te leven. In een gemeenschap waar je ertoe doet en waar je naar elkaar omkijkt.

Welk dorp wordt het dorp van morgen?

Eén van de dorpen op Goeree-Overflakkee kan in 2023 de titel ‘Dorp van morgen’ dragen en is daarmee een voorbeeld voor alle andere dorpen op ons eiland. Zo werken we samen naar een toekomstbestending leven op Goeree-Overflakkee. In Nederland zijn al vergelijkbare projecten uitgevoerd. Van die ervaringen kunnen we leren en daarom zijn er bepaalde voorwaarden waar het dorp van morgen aan moet voldoen. De dorpen die in aanmerking komen, tellen daarom minder dan 3.000 inwoners en hebben voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. Het dorp van morgen gaat allerlei zaken testen en uitproberen om te kijken wat werkt, zodat we op termijn kunnen toewerken naar toekomstbestendige dorpen op heel Goeree-Overflakkee.

Denk en doe jij mee?

De werkgroep – vertegenwoordigd door mensen van de gemeente, CuraMare, Stichting Zijn, Home Instead en Ketenzorg Dementie – wil samen met inwoners van Goeree-Overflakkee op verkenning naar het Dorp van morgen. De werkgroep gaat onder andere in gesprek met inwoners, onderzoekt voorlopige analyses, haalt succesverhalen op en doet werkbezoeken in het land voor meer inspiratie. Jouw input is van harte welkom. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Een wijkverpleegkundige, een gepensioneerde die levensloopbestendig woont, een dorpsraadlid, ondernemers, iemand die actief is in de kerk of welzijnsorganisatie. Kortom: iedereen die graag actief meedenkt en mee wil doen om het dorp van te morgen te verkennen of inwoner van het dorp van morgen wil zijn.

Hoe kan je meedoen?

Kom langs

In oktober en november zijn er drie inloopavonden voor geïnteresseerden die meer willen weten over het dorp van morgen en/of zich aan willen melden om mee te doen. Kijk wanneer en waar het uitkomt om aan te schuiven.

 31 oktober, 19.30-21.00 uur: Achthuizen, Buurthuus, Kloosterstraat 10
 1 november, 19.30-21.00 uur: Melissant, Inloophuis de Voorste Vloer, Julianaweg 84b
 7 november, 19.30-21.00 uur: Goedereede, Oostdam, Jongkoenstraat 1

Meld je aan

Schikt het niet om langs te komen, vul het aanmeldformulier in op www.paulina.nl/dorpvanmorgen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.paulina.nl/dorpvanmorgen of neem contact op met Elzemieke van Hunnik via 06 53 25 90 56. Zij is werkgroeplid en betrokken inwoner van Goeree-Overflakkee.

Voor bij de foto’s:
Ter illustratie; een aantal werkgroepleden bij dorpsnaamborden. Herkingen: Lisa van Gelder,
CuraMare / Achthuizen: Mariëlle Hornstra, Gemeente / Den Bommel: Elzemieke van Hunnik,
betrokken inwoner

Reacties zijn gesloten.