Collecte Leger des Heils

Collecte Leger des Heils

Bedankt Goeree Overflakkee!

Eind november 2023 is er ook op Goeree Overflakkee weer gecollecteerd voor het Leger des Heils. Een jaarlijkse, landelijke huis-aan-huis collecte waarvoor zich,  in 9 dorpen op ons eiland, vrijwilligers hebben ingezet. Met vereende krachten hebben zij het mooie bedrag van € 8237,79 ingezameld. Het Leger des Heils wil de vele tientallen collectanten en alle gulle gevers van harte bedanken.

Wilt u ons helpen bij de collecte in november dit jaar en met ons werken aan een nog beter resultaat, dan kunt u zich nu al aanmelden als vrijwilliger bij Guus Oomes (guusennanoomes@gmail.com of 0647403833).

guusennanoomes@gmail.com
Tel. 00 31 (0)187 485288
Mobiel/whatsapp: 00 31 (0)647403833

Reacties zijn gesloten.